Jeg kan f.eks hjælpe med:

 

  • Bogføring af bilag
  • Indberetning af løn
  • Fakturering (udstede jeres fakturaer)
  • Bogføre indbetalinger og rykke for manglende betaling - altså styring af debitorbogholderiet
  • Sørge for rettidig betaling af dine kreditorer
  • Løbende afstemninger
  • Momsopgørelse, herunder indberetning til SKAT samt betaling i din bank
  • Gøre regnskabsmateriale klar til revision